Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učitelé KA 01

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO a k udržitelnému rozvoji

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

      V rámci první klíčové aktivity budou uspořádány semináře pro pedagogické pracovníky zaměřené na EVVO a udržitelný rozvoj. Semináře budou uskutečněny v každém roce řešení projektu ve třech termínech a na každém semináři bude proškoleno dvacet pedagogických pracovníků. Podrobný rozpis lektorů podle termínů a životopisy lektorského sboru jsou uvedeny v nepovinné příloze projektu. Plánované termíny: 19.9.2012, 24.10.2012, 28.11.2012. Obdobné semináře jsou plánované i v roce 2013. Nákladově se k této aktivitě váží převážně osobní náklady a náklady spojené s tiskem studijních materiálů, podíl na zahraničním cestovném pro Ing. Ezechela a PhDr. Pytlouna. Podrobnosti o zahraničních cestách jsou uvedeny v komentáři k rozpočtu. Řešení klíčové aktivity plánujeme na období roku 2012 - 2013 a zahrnuje jak přípravu studijních materiálů, vlastní semináře a trvalé poradenství pro cílovou skupinu v oblasti EVVO. Organizaci poradenství zajišťuje projektový manažer. Organizaci exkurzí v rámci seminářů zajišťuje lektorský sbor VOŠZa a SZaŠ Mělník.

 

Příspěvky

Exkurze KA 01

4. 9. 2013

 

Titulní list publikace

27. 8. 2013

 

Poradní sbor 16.5.2013

16. 5. 2013

 

Poradní sbor 13.12.2012

8. 1. 2013

 

Poradní sbor 25.6.2012

27. 6. 2012