Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ředitelé KA 02

Vzdělávání pro řídící pracovníky škol v oblasti EVVO a k udržitelnému rozvoji

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

      V rámci druhé klíčové aktivity bude uspořádán seminář pro řídící pracovníky škol zaměřený na EVVO a udržitelný rozvoj. Seminář bude uskutečněn jeden v rámci roku 2012 a druhý v roce 2013. Cílová skupina bude tvořena dvaceti řídícími pracovníky školy. Na semináři bude zdůrazněna role řídícího pracovníka školy v EVVO a udržitelném rozvoji. Na závěr by byla umožněna řídícím pracovníkům neformální výměna zkušeností formou diskuze. Seminář je plánován na termín 21.11.2012 v aule SZaŠ Mělník a druhý v roce 2013. Nákladově se k této aktivitě váží převážně osobní náklady a náklady spojené s tiskem studijních materiálů, podíl na zahraničním cestovném pro Ing. Ezechela a PhDr. Pytlouna. Podrobnosti o zahraničních cestách jsou uvedeny v komentáři k rozpočtu. Řešení klíčové aktivity plánujeme na období celého roku 2012 až 2013 a zahrnuje jak přípravu studijních materiálů, vlastní semináře a trvalé poradenství pro cílovou skupinu v oblasti EVVO. Seznam lektorů s uvedením jejich odborností, kteří se podílí na této klíčové aktivitě je uveden v nepovinné příloze projektu.

 

Příspěvky

Titulní list publikace

27. 8. 2013

 

Poradní sbor 16.5.2013

16. 5. 2013

 

Poradní sbor 13.12.2012

8. 1. 2013

 

Poradní sbor 25.6.2012

27. 6. 2012