Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní zahrady - třídenní seminář

Přehled akreditovaných seminářů DVPP EVVO v roce 2013 se zvláštním zaměřením na okolí školy a školní zahrady

Projekt: 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje CZ.1.07/1.3.48/01.0003

Všechny aktivity semináře, publikace, stravné a exkurze budou financovány z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účastníci obdrží osvědčení s registračním číslem akreditace DVPP. Semináře jsou určeny pro pedagogy středních, základních a mateřských škol Středočeského kraje.

 

Školní zahrady třídenní

Termíny :   2. - 4. 10.  2013

Seminář plánujeme v trvání tří pracovních dní. Každý den je naplánováno osm vyučovacích hodin, celkem 24 vyučovacích hodin a účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání.

Program třídenního semináře:

1. Úvod, význam školních zahrad

2. Legislativa vztahující se ke školním zahradám

3. Dřeviny na školní zahrady

4. Léčivé rostliny na školní zahrady

5. Květiny na školní zahrady

6. Květiny do interiérů škol

7. Uspořádání školních zahrad

8. Zásady zakládání výsadeb a péče o školní zahrady

9. Ekologické zahrady

10. Podpora opylovačů

11. Podpora biotopů

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s příklady dobré praxe a s financováním školních zahrad. Každý účastník obdrží učební text v rozsahu minimálně 40 stran (včetně grafů a schémat). Přílohou učebního textu bude CD s vyobrazením probíraných dřevin, léčivých rostlin a květin.

Závazná přihláška