Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana rostlin a její vztah k životnímu prostředí

Přehled akreditovaných seminářů DVPP EVVO v roce 2013 se zvláštním zaměřením na okolí školy a školní zahrady

Projekt: 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje CZ.1.07/1.3.48/01.0003

 Všechny aktivity semináře, publikace, stravné a exkurze budou financovány z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účastníci obdrží osvědčení s registračním číslem akreditace DVPP. Semináře jsou určeny pro pedagogy středních, základních a mateřských škol Středočeského kraje.

 

Ochrana rostlin a její vztah k životnímu prostředí

Termín : 14. 11. 2013

Seminář plánujeme v trvání osmi vyučovacích hodin a účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání. Podrobný program semináře:

1. Úvod, základní pojmy, rozdělení ochrany rostlin

2. Nebezpečné vlastností chemických látek a přípravků

3. Působení chemických látek na člověka a první pomoc

4. Rozdělení přípravků, význam etiket

5. Zásady správné aplikace chemických prostředků

6. Ochrana včel, zvěře a vody

7. Nechemické způsoby ochrany rostlin

8. Integrovaná ochrana rostlin

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s příklady dobré praxe. Každý účastník obdrží učební text v rozsahu minimálně 40 stran (včetně grafů a schémat a zejména symbolů etiket).

Závazná přihláška