Jdi na obsah Jdi na menu
 


Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (dále EVVO). Určeno pro pedagogické a řídící pracovníky.

Přehled akreditovaných seminářů DVPP EVVO v roce 2013 se zvláštním zaměřením na okolí školy a školní zahrady

Projekt: 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje CZ.1.07/1.3.48/01.0003

Všechny aktivity semináře, publikace, stravné a exkurze budou financovány z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účastníci obdrží osvědčení s registračním číslem akreditace DVPP. Semináře jsou určeny pro pedagogy středních, základních a mateřských škol Středočeského kraje.

 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (dále EVVO).

Určeno pro pedagogické  a řídící pracovníky.

Termíny : 23.10.2013, 27.11.2013

Po semináři v trvání čtyř vyučovacích hodin obdrží účastníci osvědčení o absolvování vzdělávání. Pro zájemce bude uspořádána exkurze na Školní statek k danému tématu.

Program semináře:

1. Cíle, obsah, rozsah a pojetí EVVO

2. Přehled základních dokumentů k EVVO, přehled institucí a jejich nabídek

3. Role koordinátorů EVVO a ostatních pedagogických pracovníků, začlenění průřezového tématu EVVO do ŠVP a tvorba školních plánů EVVO, příklad konkrétního školního programu EVVO

4. Charakteristika a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO

5. Význam a příklady péče o prostředí školy včetně školního pozemku a ekologizace provozu

6. Příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí

7. Řešení konfliktních situací týkajících se životního prostředí na příkladech souvisejících s posuzováním vlivů staveb na životní prostředí, s Místní Agendou 21

8. Shrnutí kompetencí rozvíjených v EVVO.

V rámci semináře by byli účastníci seznámeni s příklady dobré praxe. Každý účastník obdrží učební text v rozsahu 16 stran včetně grafů a schémat.

 

Závazná přihláška