Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana rostlin KA 05

Ochrana rostlin a jejich vztah k životnímu prostředí

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

     V rámci páté klíčové aktivity bude uspořádán seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na ochranu rostlin a její vztah k životnímu prostředí. Seminář bude realizován jednou ročně a cílovou skupinou tvoří dvacet pedagogů. Účastníci budou seznámeni nejen se základy ochrany rostlin, ale zvláště s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a přípravků, s ochranou včel, zvěře a vody a s nechemickými způsoby ochrany rostlin. Zvláštní důraz bude kladen na biologickou ochranu rostlin. Plánovaný termíny: 15.11.2012 a obdobný termín v roce 2013. Nákladově se k této aktivitě váží převážně osobní náklady a náklady spojené s tiskem studijních materiálů, podíl na zahraničním cestovném. Podrobnosti o zahraničních cestách jsou uvedeny v komentáři k rozpočtu. Řešení klíčové aktivity plánujeme na období celého roku 2012 a zahrnuje jak přípravu studijních materiálů, vlastní semináře a trvalé poradenství pro cílovou skupinu v oblasti EVVO. Seznam lektorů, kteří se podílí na této klíčové aktivitě je uveden v nepovinné příloze projektu.

 

Příspěvky

Doplněna fotogalerie ochrana rostlin

4. 2. 2014

 

Titulní list publikace

27. 8. 2013

 

Poradní sbor 16.5.2013

16. 5. 2013

 

Poradní sbor 13.12.2012

8. 1. 2013