Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naučné stezky KA 04

Tvorba školních naučných stezek a jejich využití k EVVO a k udržitelnému rozvoji

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

     V rámci čtvrté klíčové aktivity bude uspořádán seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na tvorbu školníchnaučných stezek a jejich využití k EVVO a k udržitelnému rozvoji, kde budou předneseny témata týkající se legislativy vztahující se k ochraně přírody a krajiny a přístupu do krajiny, diferenciace naučných stezek podle věku dětí a podle zaměření naučných stezek. Seminář bude realizován jednou ročně a cílovou skupinu tvoří dvacet pedagogických pracovníků. Součástí aktivity bude zpracování učebního textu a CD. Plánovaný termín: 18.10.2012 a v obdobném termínu v roce 2013. Nákladově se k této aktivitě váží převážně osobní náklady a náklady spojené s tiskem studijních materiálů, podíl na zahraničním cestovném. Podrobnosti o zahraničních cestách jsou uvedeny v komentáři k rozpočtu. Řešení klíčové aktivity plánujeme na období celého roku 2012 a 2013. Zahrnuje jak přípravu studijních materiálů, vlastní semináře a trvalé poradenství pro cílovou skupinu v oblasti EVVO. Seznam lektorů, kteří se podílí na této klíčové aktivitě je uveden v nepovinné příloze projektu a je složen jak z lektorského sboru VOŠZa a SZaŠ Mělník, tak z externistů a zástupců partnera projektu.

 

Příspěvky

Doplněny ukázky naučných stezek

26. 5. 2014

 

Kontrolní dotazy a úkoly k naučné stezce Neuberk

3. 4. 2014

 

Prostředí naučné stezky

24. 2. 2014

 

Titulní list publikace

27. 8. 2013

 

Poradní sbor 16.5.2013

16. 5. 2013

 

Naučné stezky

23. 1. 2013

 

Poradní sbor 13.12.2012

8. 1. 2013

 

Ukázky naučných stezek

10. 10. 2012

 

Poradní sbor 25.6.2012

27. 6. 2012