Jdi na obsah Jdi na menu
  Aktuality

- Přidáno fotoalbum - Léčivé a farmaceutické rostliny

- Přidáno fotoalbum - Interiérové květiny - doplněk

- Přidáno fotoalbum - Ochrana rostlin

- Přidáno fotoalbum - Dřeviny -  doplněk

- Přidáno fotoalbum - Školní zahrady

- Doplněny ukázky naučných stezek - Naučné stezky

- Přidáno fotoalbum - Dřeviny

- Přidáno fotoalbum - Léčivé rostliny a květiny

- Přidáno fotoalbum - Zahraniční cesty

- Přidáno fotoalbum - Větvičky

- Přidáno fotoalbum - Květiny venkovní

- Přidáno fotoalbum - Květiny interierové


 

 

 

 

 

 

logolink-eu.jpg 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti
EVVO a udržitelného rozvoje

CZ.1.07/1.3.48/01.0003

Cíle projektu:

     Základním cílem je další vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků ve školství Středočeského kraje k udržitelnému rozvoji v oblasti environmentální dimenze z hlediska ochrany životního prostředí. VOŠZa a SZaŠ Mělník má předpoklady jednak v kvalitním lektorském sboru, jednak v sortimentech rostlin a ve zkušenostech se zakládáním zeleně v blízkosti škol a školských zařízení. Cílem projektu je předat tyto zkušenosti dalším pedagogům a s pomocí minimálních finančních prostředků zlepšit životní prostředí míst, kde vyrůstá nejmladší generace. Dalším z cílů předloženého projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů na školách ve Středočeském kraji praktickými ukázkami a i tím přispět k udržitelnému rozvoji. Projekt je v souladu s opatřeními Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji v environmentální výchově. Aktivity projektu korespondují s Programem rozvoje územního obvoduStředočeského kraje zvláště v opatření E-III Vytvoření podmínek pro trvalé zvyšování kvality vzdělávání a pro zajištění maximální efektivity fungování vzdělávací soustavy a s aktualizací z roku 2009 uvedenou v cíli E.1. týkající se zvyšování vzdělanosti obyvatelstva. Základním cílem je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ochrany životního prostředí a k udržitelnému rozvoji. Celkovým výstupem projektu bude 240 pedagogů ze Středočeského kraje, kteří budou proškoleni v seminářích, obdrží nové učební materiály a získají nejnovější poznatky o biologické ochraně rostlin, o významu včelařství, naučí se zakládat a využívat ve výuce školní zahrady. V neposlední řadě je seznámíme se školními naučnými stezkami a vždy bude kladen důraz na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (dále EVVO) a udržitelný rozvoj.

Stručný obsah projektu:

Základním zaměřením projektu je poskytnout vzdělání pedagogickým a řídícím pedagogickým pracovníkům škol v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvětě (dále EVVO), v ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji ve formě seminářů, zároveň s přípravou studijních materiálů a exkurzí. Z každého semináře obdrží účastníci osvědčení a v rámci seminářů budou seznámeni i s příklady dobré praxe. Projekt se sestává z následujících šesti klíčových aktivit:

 

1. Vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO a k udržitelnému rozvoji,

2. Vzdělávání pro řídící pracovníky pracovníky v oblasti EVVO a k udržitelnému rozvoji,

3. Školní zahrady a jejich využití k EVVO a k udržitelnému rozvoji,

4. Tvorba školních naučných stezek a jejich využití k EVVO a k udržitelnému rozvoji,

5. Ochrana rostlin a její vztah k životnímu prostředí

6. Včelařství.

VOŠZa a SZaŠ Mělník v období přípravy získá akreditaci MŠMT.